uljara

degustacija
i prodaja ulja

ponedjeljak - petak

9.00 - 15.00

subota

9.00 - 12.00

Zaštita podataka

Unesene podatke Orna d.o.o. koristit će isključivo radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanje poslovnog kontakta, neće se koristiti u druge svrhe, niti će biti dostupni drugim osobama na uvid.

 

Kupac može na vlatiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Orna.

 

Ako imate pitanja, kontaktirajte Orna na broj telefona +385 52 759281 svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 sati ili pošaljite mail na orna@mateoliveoil.com.

 

 

orna d.o.o. - Romanija 60/A - Zambratija - 52475 Savudrija - Hrvatska - Tel/Fax +385 52 759281 - orna@mateoliveoil.com

Član uprave Živan Levaj
PDV id. br. HR74735820157 - MBS 040023601 kod Trgovačkog suda u Pazinu Temeljni kapital u iznosu
od 1.849.800,00 kuna uplaćen u cijelosti - Erste & Steiermärkische Bank d.d. IBAN HR2024020061100416750